sooths

Za definiciju sooths, molimo posjetite ovdje.