solely

Izgovor:  US [ˈsoʊlli] UK [ˈsəʊlli]
  • adv.Sèlman sèlman ase, endividyèlman
  • WebPou kont, fenk
adv.
1.
enplike anyen, esepte moun oswa bagay mansyone