socage

Izgovor:  US ['soʊkɪdʒ] UK ['səʊkɪdʒ]
  • n.Yon pou anwole afime ou se lokatè (biznis)
  • WebMilitè tenures agrikòl (travay lan afime ou se lokatè, lwe sèvis
n.
1.
yon sistèm feodal kenbe peyi kote lokatè a ka swa peye lwaye oubyen jwe yon lòt sèvis, dabitid agrikòl e nonmilitary nan nati