soaped

Izgovor:  US [səʊp] UK [səʊp]
  • v.SAVON ak SAVON, favè curry ak flatteur
  • n.SAVON SAVON savon opera
  • WebObjè senp pwotokòl aksè (senp objè aksè pwotokòl), pwotokòl dwa ak yon bagay
n.
1.
yon sibstans pou ou sèvi ak dlo pou lave kò ou oswa yon bagay, li kapab yon likid, men, toujou yon moso on jan te rele yon kafe savon
2.
yon konsè savon
v.
1.
mete savon sou qch oubyen sb, espesyalman nan basen
2.
< pale > plus, eseye souple
n.
v.
2.
<<>  flatter; try to please