smouldering

Izgovor:  US ['smoʊldər] UK ['sməʊldə(r)]
  • v.Lent pike, boule, Mijote, (Colère) nan kè yo. Montre sere nan kè wè mò, [epi]
  • n.Apwè flameless
  • WebApwè, Apwè, Apwè