siloxanes

  • n. Silikon
  • WebInto; Siloxanes; Into klase
n.
1.
spoj koji sadrži naizmjenično silicij i oksigena u kojima Atomi silicija su priključeni na organsku grupe ili vodik.