shandygaff

  • n.Melanje ak jenjanm byè bwè. Byè ak limonad mixte bwè
  • WebSandy, Yon batman nan diven pou yo mixte