seizine

  • n.(Lavi, ni pòsyon tè, elatriye) pou posede, Yon posesyon, Tout lòt yo. Pwopriyete
  • WebAksè, Okipasyon