saprolites

Za definiciju saprolites, molimo posjetite ovdje.