sapraemia

  • n."Kay doktè" sapremia
  • WebSepticémie, Nfeksyon nan san, Nfeksyon nan san