sansculotte

Izgovor:  US [ˌsænzkjʊ'lɒt] UK [ˌsænzkjʊ'lɒt]
  • n."Istwa" sans-Culottes, Isk / nan klas pèp. Mank de pèp enteresan. Militan radikal
  • WebPa pati pantalon, Chòt pa, Revolisyonè