saltpeters

Za definiciju saltpeters, molimo posjetite ovdje.