rhodamins

Za definiciju rhodamins, molimo posjetite ovdje.