responsions

Izgovor:  US [rɪs'pɒnʃənz] UK [rɪs'pɒnʃənz]

Za definiciju responsions, molimo posjetite ovdje.

np.
1.
yon egzamen egzije pou pwomosyon nan Inivèsite Oxford