protonating

Za definiciju protonating, molimo posjetite ovdje.