preunions

Za definiciju preunions, molimo posjetite ovdje.