presentative

Izgovor:  US [prɪ'zentətɪv] UK [prɪ'zentətɪv]
  • adj.Rendu efè, Gen dwa pou l rekòmande pou prèt. Entwisyon "Jé" an, Reprezantasyon de
  • WebRésumé, Yo gen dwa pou l rekòmande pou
adj.
1.
ka konnen tou dwat san okenn meditativ oubyen entelektyèl pwosè ki nesesè