prematures

Za definiciju prematures, molimo posjetite ovdje.