preignitions

Za definiciju preignitions, molimo posjetite ovdje.