preadopts

Za definiciju preadopts, molimo posjetite ovdje.