poulterers

  • n.Katriyèm Bwitanik, Pak bèt volay operatè
  • WebMachann vyann, Zwazo dilè
n.
1.
yon achtè, / ak machann ki bèt volay
n.