palmations

  • n.Palmately lobed, Palm-kontribye pou fòme peyi pati
  • WebPalmate, Palmatine rasin
n.
1.
yon lobe de yon fòmasyon palmate
2.
eta l pa gen yon fòm palmate