pagurians

Za definiciju pagurians, molimo posjetite ovdje.