oppilates

  • v.Blòk (pores), Koze ant sere
  • WebA bloke
v.
1.
pou bloke leve yon pasaj kò tankou yon fyèl oswa yon kò ki louvri tankou yon pore
v.
1.