op

Izgovor:  US [ɑp] UK [ɒp]
  • abbr.Chevauchants nan bouch
  • WebOctylphenol (Octylphenol), operasyon anplifikatè op art
abbr.
1.
< pale > (= op art, art optique)
2.
(= soti nan mak)
3.
(= operatè)
4.
[Militè] (= pòs dobsèvasyon)
n.
1.
yon operasyon militè
2.
yon operasyon medikal
abbr.
1.
<<>  op art; optical art) 
2.
(= out of print) 
3.
(= operator) 
4.
[ Military](= observation post) 
n.