of

Izgovor:  US [ɑv] UK [ɒv]
  • prep.Sa ki pou (yon moun), (SB), ki se (qch)
  • abbr.(=
  • WebOubyen desann drapo a (desann drapo), Posesif
afore ahead of ere fore 'fore before previous to prior to to
prep.
1.
pou di ki oubyen ki gen yon mak patikilye, aspè, ou bon kalite
2.
pou ki espesifik bagay ki se pou yon kalite jeneral plis ou gen refere li a, li di: te itilize pou bay yon laj espesifik, montan, pri, elatriye.
3.
te itilize aprè non ki fè referans a aksyon pou li di: moun, ni sa ki aksyon an, te itilize aprè non ki fè referans a aksyon pou li di: moun, ni sa touche aksyon an
4.
te itilize pou li di ki te yon bagay fè pati de
5.
konsènan oubyen ki montre yon moun oubyen yon bagay
6.
te itilize pou li di: sa gen yon bagay ki pati nan
7.
te itilize pou li di: sa yon bagay gen, te itilize pou yo t' ap mande: ki kalite bagay nan yon kantite an patikilye oubyen nan gwoup te itilize pou pale osijè de grenn pa grenn mòso sibtans yon, te itilize pou di li sa gwoup yon moun an patikilye oubyen bagay nan
8.
te itilize non ak atik pou pale de relasyon ant yon moun ak yon plas oswa òganizasyon
9.
te itilize pou li di sibstans ki te itilize pou fè yon bagay
10.
te itilize pou bay dat ak kantite tan
11.
Apre kèk en itilize pou li te di yon moun oubyen yon bagay sa a poutèt yon te dirije anvè
12.
pou di ki kalite moun osinon bagay te dekri pa yon lòt]
13.
te itilize pou li di: moun sa se nan yon fason patikilye nan yon sitiyasyon
14.
te itilize nan lè li te di pou di yon patikilye kantite minit anvan
15.
te itilize pou li di sa ki lakòz yon bagay
16.
te itilize pou mentionner yon bon kalite sa yon moun oubyen yon bagay ki
17.
itilize pou li di moun ki te ekri nan yon liv oubyen jwe, te pwodwi yon atis ki travay, etc.
18.
te itilize pou dekri lè yon bagay rive ak yon lòt bagay
19.
te itilize pou li di peryòd de tan ki yon moun oubyen yon bagay, se pi gwo, pi bon, ki pi enpòtan, etc.
20.
te itilize pou li di: Kilès ki gen yon relasyon espesyal ak yon lòt moun
21.
pou di ki kalite aktivite oubyen sitiyasyon dire sou pou yon peryòd tan an patikilye
abbr.
1.
(= Fwansè yo gen)
prep.
17.
abbr.
1.
(= Old French)