nonliterate

  • WebPa ka lire ni ekri, Pa ka lire ni ekri, San sa