nonaromatic

Izgovor:  US ['nɒnæroʊ'mætɪk] UK ['nɒnærəʊ'mætɪk]
  • adj.(UN) ki pa-aromatiques
  • WebMoun ki pa nan sant, Moun ki pa odè