nautiloids

  • n.Moun lavil Amon lòd
  • WebNautilus nan klas, Jako klas, Kal bato
n.
1.
yon mollusk ki fè pati gwoup la ki gen ladann nautiluses yo ak anpil fosil espèces.