monoacids

  • n. Dihidrogenfosfat kiselina
  • WebJedna cijena; Cijena kiseline; Kisela vrijednost
n.
1.
kiselina koja ima samo jedan zamjenjive vodikov atom