monastirion

Za definiciju monastirion, molimo posjetite ovdje.