meningitides

Izgovor:  US [ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs] UK [.menɪn'dʒaɪtɪs]
  • n.Enflamasyon ti vwal èvo "Medikal"
  • WebMeningitidis
n.
1.
yon maladi grav ki atake gwo pati nan sèvo an