kalodhikatika

Za definiciju kalodhikatika, molimo posjetite ovdje.