ioopt

Za definiciju ioopt, molimo posjetite ovdje.