impark

Izgovor:  UK [ɪm'pɑːk]
  • v.Wai (sèf) nan pak lan, () Wai pak lan, [pati dèyè]
  • WebImpark, Nan jaden antouraj, Imperial garaj Corporation