hokan

  • WebHokan, Olandè lang Hakan lang
n.
1.
yon gwoup lang natif-natal Ameriken nan sidwès Etazini, ki gen Chumash, Yuman, ak lòt lang yo ak gwoup Lengwistik