hmoop

Za definiciju hmoop, molimo posjetite ovdje.