heteronyms

  • n.Diferan pale ak lòt bri (Nan de lang) pou tradwi sinonim
  • WebDiferan non Non diferan
n.
1.
chak nan pawòl de oswa plis ki ap orthographe menm bagay la tou, men gen diferans nan siyifikasyon, souvan nan pqononsiyasyon, e a.g. ", banza li" (yon riban) ak "banza yo sèvi pou" (yon bato)
n.
1.
each of two or more words that are spelled the same, but differ in meaning and often in pronunciation, e. g. " bow" ( a ribbon) and " bow" ( of a ship)