grive

Za definiciju grive, molimo posjetite ovdje.