geniculated

  • adj."Lavi" nan jenou komen, (Bend) a jenou
  • Web-Du oubyen je/zo koud, Geniculate, Geniculate antennes