galivanting

Za definiciju galivanting, molimo posjetite ovdje.