f

Izgovor:  US [ef] UK [ef]
  • abbr.Yon fanm. Fanm kou gason an. -Negatif, Gwo (soti nan peyi Itali lang Forte)
  • WebFarah, Arennay degre, Arennay a tanperati
n.
1.
sizyèm lèt nan Anglè sirilik. F se yon Konsòn.
2.
katriyèm nòt nan mizik sistèm yo sèvi nan pi gwo C
3.
yon ane sa yon pwofesè bay pou travay nan yon elèv pou montre ke yo te echwe pou yon tès, ni yon ti moso travay
abbr.
1.
[Chimi] (= Fliyò)
2.
[Biyoloji, Plant] (= pitit filial (pitit moun ki))
n.
abbr.
1.
[Chemistry] (= fluorine) 
2.
[Biology Plant] (=( generation of) filial offspring) 
pl.f's