endosarcs

Za definiciju endosarcs, molimo posjetite ovdje.