eertvv

Za definiciju eertvv, molimo posjetite ovdje.