eeglmu

Za definiciju eeglmu, molimo posjetite ovdje.