distelfink

Za definiciju distelfink, molimo posjetite ovdje.