dirigismes

Za definiciju dirigismes, molimo posjetite ovdje.