dimercaprols

Za definiciju dimercaprols, molimo posjetite ovdje.