delaminates

Izgovor:  US [di:'læməˌneɪt] UK [di:'læməneɪt]
  • v.Ouch (rezon pou)
  • WebUN, Sitwon sèl peeling, Abscission wèbsayt]
v.
1.
pou mitan dekale mèg lejèman, osinon koze yon bagay pou w fè sa