defnou

Za definiciju defnou, molimo posjetite ovdje.